VOORWAARDEN

uiterlijk op 27 mei 2021

1. Geldigheid

De volgende Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen KLIZA Clothing eU en een eindgebruiker of bedrijf (kortweg "Contractuele Partner") in de huidige versie op het moment van de bestelling.

 

2. Afsluiten van een contract, opslag van de contracttekst

2.1. Voor bestellingen via onze online shop op de website www.klizafashion.com gelden de volgende regels met betrekking tot het sluiten van het contract.

2.2. Indien de overeenkomst tot stand komt, komt de overeenkomst tot stand met KLIZA Clothing eU

2.3. De presentatie van de goederen in onze onlineshop is geen juridisch bindend aanbod voor een contract van onze kant, maar is een niet-bindende uitnodiging aan de contractpartner om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de contractpartner een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

2.4. De contractpartner maakt een bindend contractaanbod door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

De bestelprocedure omvat de volgende stappen:

1. Klik op "SHOP" op de startpagina

2. Selecteer het(de) product(en)

3. Verplaats producten naar winkelwagen door te klikken op "ADD TO CART - ADD TO CART"

4. Controleer uw winkelwagen

5. Bevestig winkelwagen met de knop "Afrekenen – Ga naar Afrekenen"

6. Invoeradres, selecteer wijze van levering en betaling en invoer betalingsgegevens

7. Controleer of corrigeer de ingevoerde gegevens opnieuw

8. Accepteer de Algemene Voorwaarden

9. Bindende verzending van de bestelling door te klikken op de knop "PLAATS BESTELLING"

 

Alvorens de bestelling te verzenden, kan de Contractuele Partner terugkeren naar de website door op de knop "Terug" in de browser te drukken, waarop de gegevens van de Contractuele Partner zijn vastgelegd en de bestelgegevens te corrigeren. Door de internetbrowser te sluiten kan het bestelproces worden geannuleerd.

Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail (orderbevestiging).

2.5. Na bestelling sturen wij u de bestelgegevens per e-mail. De voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op www.klizafashion.com/terms and conditions. Uw bestelgegevens zijn om veiligheidsredenen niet meer via internet toegankelijk, maar wij slaan ze elektronisch op.

2.6. Het koopcontract komt tot stand met de verzending van een orderbevestiging, maar uiterlijk met de levering van de bestelde goederen.

 

3. Prijzen, verzendkosten, betaling

3.1. De vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief de wettelijke omzetbelasting.Verzendkosten zullen worden toegevoegd afhankelijk van het land van de ontvanger. Andere kosten zoals douanekosten of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijzen en moeten worden gedragen door de Contractuele Partner.

3.2. De Contractuele Partner heeft de keuze uit de volgende betalingswijzen:

  • Creditcard / betaalkaart

  • PayPal

  • Onmiddellijk

 

4. Levering

4.1. De levering van de bestelde goederen gebeurt regelmatig per post. Contractuele partners kunnen kiezen tussen standaard- en expreslevering. De kosten van verzending zijn voor rekening van de Contractuele Partner.

4.2. Alle door ons aangeboden artikelen zijn direct verzendklaar, tenzij duidelijk aangegeven in de productomschrijving.

De levering vindt plaats binnen één tot vijf werkdag(en). De leveringstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van het contract. Indien de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag. Kijk voor de levertijden op www.klizafashion.com/shippingcosts.

4.3. De levering kan worden vertraagd voor individueel gemaakte goederen. De contractpartner wordt geïnformeerd over de geplande levering.

4.4. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat over op de Contractuele Partner bij de levering van het artikel aan de Contractuele Partner. Als de contractpartner een bedrijf is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel al op de contractpartner over bij de aankondiging van de verzending en de gereedheid voor levering.

4.5. Als een pakket bij levering duidelijk beschadigd is, moet de contractpartner erop aandringen dat de bezorger dit schriftelijk vastlegt. De contractpartner moet ons binnen zeven dagen schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen van schade aan een product.

4.6. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de contractpartij het recht om de koopovereenkomst te herroepen.

 

5. Eigendomsrecht

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

 

6. Annuleringsvoorwaarden

Indien de Contractuele Partner een consument is, heeft hij een herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatst ontvangen goederen in bezit heeft genomen

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen, KLIZA Clothing eU, Mühlbauerstraße 1, 4407 Steyr, Oostenrijk (office@klizafashion.com) met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) ) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt per e-mail een voorbeeldformulier voor herroeping bij ons opvragen, maar dit is niet verplicht. Na ontvangst van uw herroeping sturen wij u onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw herroeping.

Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u de overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onmiddellijk, met uitzondering van de leveringskosten, en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terugbetalen. De kosten van het retourneren zijn voor rekening van de Contractuele Partner. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval brengen wij u voor deze terugbetaling kosten in rekening. We mogen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen en gecontroleerd. Vanaf de dag dat u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, moet u de goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen.

Internationale contractanten dragen de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Een retourlabel is losgemaakt van het pakket en wordt gefactureerd bij gebruik met € 15 tot € 20, afhankelijk van het land van de klant. Dit bedrag wordt voor elke klant specifiek berekend en in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Voor aannemers uit Duitsland bedragen de retourkosten € 7,99 - het retourlabel is losgemaakt van het pakket - en voor aannemers uit Oostenrijk zijn de retourkosten € 1,99 - het retourlabel is losgemaakt van het pakket.

Houd er rekening mee dat niet-prepaid pakketten niet kunnen worden geaccepteerd.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies is voor onderzoek naar de aard, kenmerken en werking als gevolg van een onjuiste behandeling van de goederen door u.

Als je het artikel wilt ruilen, zijn er geen retourkosten.

Het einde van de annuleringsvoorwaarden.          

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Er bestaat geen herroepingsrecht voor goederen die:

a) zijn om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt om te retourneren (bijv. oorbellen, bh's, bh-stickers).

b) zijn gedragen, gewassen, gewijzigd, bevuild of beschadigd.

c) label is verwijderd.

d) niet in de originele verpakking zijn geretourneerd.

 

7. Garantie en schade

7.1. Een aanspraak op garantie is uitgesloten, tenzij anders bepaald door de consumentismeregelgeving.

7.2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder voor indirecte schade of winstderving, noch voor garantie of productaansprakelijkheid, tenzij de consumentismevoorschriften anders bepalen.

7.3. Indien wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot opzet en grove schuld. Onze aansprakelijkheid is beperkt in bedrag met de specifieke contractvergoeding. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij de consumentismevoorschriften anders bepalen.

7.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en inhoud van de verstrekte informatie.

7.5. De foto's in de productbeschrijving zijn slechts voorbeelden. Vanwege het unieke karakter van de producten of vanwege de gebruikte materialen kunnen er kleurafwijkingen of kleine verschillen in grootte zijn tussen het werkelijke product en de weergave ervan op internet, wat de contractpartner echter geen recht geeft op een claim.

7.6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor laattijdige leveringen die voortkomen uit omstandigheden buiten onze controle (bijv. latere fabricage door de ontwerper van afzonderlijke artikelen, leveringsproblemen van de expediteur).

7.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor allergieën of onverenigbaarheden van de Contractuele Partner tegen enige grondstof die in onze producten wordt gebruikt. Een allergie of onverenigbaarheid van de Contractuele Partner brengt hem/haar niet tot de klacht.

 

8. Vertrekken, vasthouden

Verrekening van aanspraken van de contractpartner met onze aanspraken en een eventueel retentierecht zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald door de consumentismeregelgeving.

 

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, schriftelijke vorm

9.1. Voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten, is het Oostenrijkse recht uitdrukkelijk van toepassing; de toepassing van het VN-kooprecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2. In geval van geschillen is de bevoegde rechtbank de bevoegde rechter op de maatschappelijke zetel van KLIZA Clothing eU

9.3. De plaats van uitvoering is de maatschappelijke zetel van KLIZA Clothing eU

9.4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden, dit geldt ook voor nevenafspraken en latere contractwijzigingen, alsmede het afwijken van de schriftelijke vormvereiste.

 

10. Contracttaal

De taal van het contract is alleen Duits.

 

11. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die economisch en juridisch het dichtst bij de te vervangen bepaling ligt.