Herroepingsrecht

Als de contractpartner een consument is, heeft hij een herroepingsrecht.

 

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) sturen naar KLIZA Clothing eU, Mühlbauerstraße 1, 4407 Steyr, Oostenrijk (office@klizafashion.com) over uw beslissing om aangaan van dit contract herroepen informeren U kunt per e-mail een voorbeeldformulier voor herroeping bij ons opvragen, maar dit is niet verplicht. Na ontvangst van uw herroepingsverklaring sturen wij u direct een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten voor reeds uitgevoerde verzending, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop wij hebben ontvangen bericht van uw herroeping van dit contract is.

Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben ontvangen en geïnspecteerd.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Internationale contractpartners dragen de directe kosten van het terugzenden van de goederen. In het pakket zit een retourlabel, deze wordt in rekening gebracht als je deze als optie gebruikt. Afhankelijk van het land zijn er € 15 tot € 20 aan kosten, die worden berekend en in mindering gebracht in de loop van de terugbetaling. Voor contractpartners uit Duitsland gelden retourkosten van € 7,99 - een retourlabel is in het pakket inbegrepen. Voor contractpartners uit Oostenrijk geldt een retourkosten van € 1,99 - een retourlabel is in het pakket inbegrepen. Houd er rekening mee dat pakketten die per vracht worden verzonden, niet worden geaccepteerd. Mochten wij desondanks een pakket vracht ophalen, dan brengen wij de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening en brengen deze in mindering op het restitutiebedrag.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een onjuiste behandeling door u om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

Wil je het artikel ruilen voor een ander kledingstuk, dan zijn er geen retourkosten.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Er is geen herroepingsrecht voor goederen

  1. die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering (bijv. oorbellen, bustehouders, beha-stickers).

  2. die zijn gedragen (behalve om te passen), gewassen, gewijzigd, vuil of beschadigd.

  3. waarvan het label is verwijderd.

  4. die niet in de originele verpakking worden geretourneerd.